PRESENT (‘Hier Nu!’), een bijzondere les in burgerschap

Leren & onderwijs Op het werk Vrije tijd
15 april 2024
Krappe stagevergoedingen, weinig starterswoningen, oplopende studieschulden… Jongeren van nu krijgen veel voor de kiezen. Hoe gaat het verder met het klimaat? Vind ik straks wel een leuke baan? Het zijn allemaal vragen waarover je goed in gesprek kunt gaan met mbo-studenten. Dat gebeurt ook bij Firda. Maar wat willen jongeren, als zij zélf hun plek kunnen claimen? Dát is de inzet van PRESENT (‘Hier Nu!’).

Op woensdag 17 april 2024 mondt dit unieke project, dat begon op social media, uit in een eerste grote bijeenkomst met 450 Firda-studenten in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

In stevige taal en met harde acties riep Darshan Boerema in de afgelopen weken op social media jongeren op om in actie te komen tegen ‘boomers’, die alleen maar in de weg zitten en weigeren plaats te maken. Ofwel, zoals hij stelde in zijn eerste video van deze reeks in PRESENT (‘Hier Nu!’): ‘Zij hebben het heel erg goed en maken ondertussen ons en de wereld kapot.’

Vervolgens kwam Darshan in actie en riep andere jongeren op om met hem te strijden voor kwijtschelding van studieschulden, gratis OV, een beter minimumloon voor alle ‘shit-jobs’ en meer onderwerpen die studenten rechtstreeks raken. Deze items werden vervolgens geregeld besproken in lessen burgerschap bij Firda. Heeft hij gelijk? Hoe kan dat anders?

Meer dan 1 miljoen keer werden de filmpjes van Darshan op social media bekeken. Ze leidden tot zo’n 1400 reacties, die heel wisselend van toon waren, en ook een kleine 20.000 likes. TikTok was een belangrijk platform als het gaat om reacties. Op Instagram werd vooral de Friese verhaallijn van mbo’er Klaske, die zich aansloot bij de acties, veel gevolgd.

In de klassen waar studenten in het kader van burgerschap aan de slag gingen met PRESENT (‘Hier Nu!’), was een nieuwe post dan ook steeds het startpunt van het gesprek. En dat was ook de opzet. Was dit echt? Nee! In dit project was alles ‒ van begin tot eind – helemaal gespeeld!

Nu zélf aan het woord
Vandaag, op maandag 15 april, zet Darshan Boerema zijn laatste video online. Hierin geeft hij aan dat zijn bijdrage aan PRESENT (‘Hier Nu!’) hiermee is afgelopen en hij vertelt ook in interviews bij Omrop Fryslân over het wat en waarom van zijn bijdrage in dit project. Hij zal eveneens verwijzen naar de bijeenkomst in Stadsschouwburg De Harmonie, waarin studenten van mbo-college Leeuwarden-Zuid op woensdag 17 april als eerste Firda-studenten worden uitgedaagd om aan te geven wat zij zélf met hun toekomst willen.

De organisatie van dit evenement is in handen van Tienskip, dat jongeren laat kennismaken met politiek en wat zij hierin kunnen betekenen. Tienskip is een belangrijke partner in PRESENT (‘Hier Nu!’), waarin verder de Afûk, Omrop Fryslân en Firda nauw samenwerken. Dat valt grotendeels onder de vlag van ‘Wy binne mbû’. Dit samenwerkingsverband draait om persoonsvorming, praktijkervaring en meertalige ontwikkeling in het Friese beroepsonderwijs.

Tijdens dit event in Stadsschouwburg De Harmonie wordt ook het meertalige boek No Present, by Klaske gepresenteerd, dat blijvend bruikbaar is in de lessen burgerschap. Verder is het woord deze dag vooral aan de jongeren. Wat vinden zij? Waar willen zij voor strijden? In groepen hebben zij vanaf 11 uur alle ruimte om eigen plannen te maken en uit te werken, om aan het eind van dit event in een grote ideeënmarkt te presenteren wat zij belangrijk vinden.

Na deze start in Leeuwarden staan de studenten van mbo-colleges Heerenveen (15 mei), Drachten (22 mei), Sneek (5 juni) en Leeuwarden-Noord (12 juni) voor de uitdaging om te komen met verrassende plannen.

Zie ook dit artikel op de website fan Omrop Fryslân.