Groepsfoto learlingen WikiWomen-projekt yn Baskelân. Foto: Afûk

Friese leerlingen op uitwisseling in Baskenland voor WikiWomen-project

Leren & onderwijs Over het Fries
25 april 2024
Verleden week waren acht leerlingen van de Havotop in Burgum op uitwisseling in Baskenland in het kader van het project WikiWomen. WikiWomen is een samenwerking van Friese, Ierse en Baskische organisaties om lesmateriaal te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen digitale -, schrijf- en onderzoeksvaardigheden opdoen door Wikipedia-artikelen te schrijven.

Aanleiding voor het project is de gender gap op Wikipedia: in de Wikipedia’s in de meeste talen gaat zo’n 80 procent van de biografieën over mannen, en maar zo’n 20 procent over vrouwen. Om dat gat te dichten, maar ook om meer artikelen in de minderheidstaal op Wikipedia te krijgen, schrijven leerlingen op middelbare scholen artikelen voor op Wikipedia. Tegelijk doen ze daarmee digitale -, schrijf- en onderzoeksvaardigheden op.

De docenten en leerlingen van het Drachtster Lyceum en de Havotop in Burgum helpen mee om de lesmaterialen te testen bij het ontwikkelen ervan. Dat gebeurt onder andere op zo’n uitwisseling als vorige week. Centraal op die uitwisseling stonden de artikelen die de leerlingen zelf al geschreven hadden, bijvoorbeeld over Wyts Juwsma of Linda Terpstra, maar ook het schrijven van nieuwe artikelen over Baskische Wikipedia-waardige vrouwen.

Interculturele competenties
Daarvoor ging de groep Friese, Ierse en Baskische leerlingen naar de tentoonstelling Larruak eta izurrak, met moderne kunst gemaakt door vrouwelijke Baskische kunstenaars. Daarna werkten alle leerlingen met elkaar samen om over die kunstenaars nieuwe Wikipedia-artikelen te schrijven: in het Engels, Fries, Iers én Baskisch. Naast het werken met Wikipedia en het schrijven van nieuwe artikelen, leverde de uitwisseling nóg wat waardevols op: het opdoen van interculturele competenties. Zo hebben ze geleerd over elkaars landschap, muziek, eten en gewoonten tijdens verschillende uitstapjes. In de omgang met leerlingen uit andere culturen kwamen ze pas echt tegen wat hun cultuur eigen maakt.

Naar Fryslân toe
In november komen de Baskische en Ierse leerlingen naar Fryslân om het project met elkaar af te sluiten. Het (les)materiaal dat het WikiWomen-project oplevert, zal eind dit jaar voor alle scholen in Fryslân beschikbaar zijn door de Friese lesmethode Searje 36 en via www.wikiwomen.eu.