Foto: Linus Harms

Gysbert Japicxpriis 2019 voor Aggie van der Meer

Boeken fan Fryslan Over het Fries
25 september 2019
De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar toegekend aan schrijfster Aggie van der Meer uit Bolsward. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft Aggie van der Meer vandaag een bezoek gebracht om dit feestelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Op zaterdag 16 november wordt de prijs uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward. De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste literaire prijs van Fryslân en bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.

Afûk-uitgever Ernst Bruinsma: ‘Deze tijd, waarin we geregeld verdwaasd door alle grote mondiale ontwikkelingen rondlopen, vraagt om kritische romans waarin de mens en zijn bestaan onderzocht worden. De Achttjin van Aggie van der Meer is volgens mij zo’n boek. Ik beschouw deze roman als een hoogtepunt in het toch al zo bijzondere oeuvre van Aggie van der Meer. Een vrouw die weliswaar nog maar enkele tientallen jaren schrijft maar wel al een heel leven nadenkt. Of zoals het in De Achttjin staat: ‘Fragen sûnder antwurden binne gjin lêst, mar fragen dêr’t minsken gjin antwurd op doare te jaan, taaste it tinken oan’.


Adviescommissie

Aggie van der Meer ontvangt de prijs voor haar gehele oeuvre. De adviescommissie prijst de schrijfster om haar echte, menselijke verhalen: “Aggie van der Meer is geen auteur van dikke boeken. Het wonderbaarlijke zit hem in wat zij in al haar romans en verhalen, maar ook in haar gedichten, aan rijkdom weet te ontvouwen. We zien er alleen maar echte mensen in. Van Friezen, Tsjechen tot Chinezen. Van der Meer kruipt in het hoofd van Roomsen, Calvinisten, Joden, en we voelen met hen allen mee. Hoe dat kan? Het is dankzij Aggie’s sociale, algemeen menselijke pen. Haar werk is caleidoscopisch, alle kleuren komen voorbij, en dankzij haar onnadrukkelijk, natuurlijk-psychologisch schrijverschap begrijpen we veel meer van onszelf, en alle anderen om ons heen”.


Gysbert Japicxpriis
De provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxpriis om de twee jaar uit, de ene keer voor proza de andere keer voor poëzie. Dit jaar betreft het proza verschenen in de jaren 2015 tot en met 2018. De adviescommissie bestond dit jaar uit Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.