Foto © Tryntsje Nauta

Het nieuwe schooljaar: check in bij Spoar 8 en Searje 36

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Over het Fries
13 augustus 2020
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Voor het vak Fries reis je in het basisonderwijs met de methode Spoar 8 en check je voor het voortgezet onderwijs in bij de methode Searje 36. Nieuw en aantrekkelijk digitaal lesmateriaal voor alle niveau's. Volg onderstaand drie-stappen-plan om (ook) dit jaar (weer) gebruik te maken van de methode of bel of mail met het team onderwijs van de Afûk voor meer informatie en advies. Zij komen ook graag bij jullie langs op school voor instructie en uitleg over inhoud, didactiek en het gebruik van de lesomgeving.

Voor het basisonderwijs: start Spoar 8 in het nieuwe schooljaar in 3 stappen

Om Spoar 8 ook dit schooljaar weer goed te kunnen gebruiken moeten er 3 dingen worden gedaan.

Stap 1: schoolgegevens controleren en aanvullen
De methode nog niet opnieuw besteld? Doe dat dan voor 1 september door de schoolgegevens te controleren en aan te vullen op www.spoar8.frl/bestellen. Daarna wordt de licentie jaarlijks automatisch verlengd op 1 augustus.

Stap 2: digitale leeromgeving inrichten
Richt de digitale leeromgeving in voor 1 oktober. Dat kan nu eenvoudig met een EDEXML-bestand uit het leerlingadministratiesysteem! Let op: Spoar 8 kan pas gebruikt worden als de digitale leeromgeving ingericht is!

Stap 3: workshop aanvragen
Behoefte aan uitleg en begeleiding? Vraag (gratis) een workshop aan voor (een deel van) het team. Wij komen dan bij jullie op school uitleg geven over inhoud, didactiek en het gebruiken van de vernieuwde digitale leeromgeving.

Tip: kijk op www.spoar8.frl/hulp/nieuw-schooljaar voor handige stappenplannen en veel gestelde vragen. Maar we helpen jullie ook graag via 058 234 30 70 of spoar8@afuk.frl.

Voor het voortgezet onderwijs: start Searje 36 in het nieuwe schooljaar in 3 stappen

Om Searje 36 in het nieuwe schooljaar (weer) goed te kunnen gebruiken volg je deze drie stappen.

Stap 1: skoalgegevens kontrolearje en oanfolje
De metoade noch net opnij besteld? Doch dat dan foar 1 septimber troch de skoalgegevens te kontrolearjen en oan te foljen op www.searje36.frl/bestelle. Dêrnei wurdt de lisinsje jierliks automatysk ferlinge op 1 augustus.

Stap 2: digitale learomjouwing ynrjochtsje
Rjochtsje de digitale learomjouwing yn foar 1 oktober. Dat kin no ienfâldich mei in EDEXML-bestân út it learlingadministraasjesysteem en giet dus oars as oare jierren! Let op: Searje 36 kin pas troch learkrêften en learlingen brûkt wurde as de digitale learomjouwing ynrjochte is troch de skoalbehearder!

Stap 3: LinKk bestelle
LinKk ferskynt seis kear yn it jier en heart by de lessen Frysk foar klasse 1. It stiet fol mei ynterviews, celeb-roddels, proaza, gamenijs en oare linke saken. Bestel it tydskrift op www.searje36.frl/bestelle.

Tip: sjoch op www.searje36/help/nij-skoaljier foar handige stappeplannen en faak stelde fragen. Mar wy helpe dy ek graach fia 058 234 30 70 of searje36@afuk.frl.