Campagne voor pakes en beppes: Praat mar Frysk, ook met je kleinkinderen

Over het Fries Vrije tijd
8 januari 2024
Van 9 t/m 23 januari is er extra aandacht voor de pakes en beppes in Fryslân. Met de pake&beppecampagne wil de Afûk (aanstaande) grootouders bewust maken van de bijzondere rol die ze kunnen spelen in de taalontwikkeling van hun kleinkinderen. Als mede-opvoeder kunnen grootouders de twee- of meertalige ontwikkeling extra stimuleren, zeker als ze regelmatig oppassen. Bovendien kunnen zij de Friese taal toch meegeven aan hun kleinkinderen, als die vooral in het Nederlands worden opgevoed.

In de campagneperiode hangen overal in de provincie posters met de vraag ‘Wurdsto pake of word jij opa?’ en ‘Wurdsto beppe of word jij oma?’. Op www.pakebeppe.frl is meer informatie te vinden en worden tips gegeven voor het stimuleren van de tweetalige ontwikkeling.

De start van de pake&beppe-campagne is op zaterdag 13 januari om 11 uur bij Van der Velde Boeken in Sneek. Jan Arendz zal dan voorlezen uit It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek van Mirjam van Houten. Dit prachtige nieuwe voorleesboek bestaat uit meer dan twintig voorleesverhaaltjes, speciaal geschikt om te worden voorgelezen door pakes en beppes aan kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Met een QR-code in het boek kun je de verhaaltjes ook nog beluisteren. De verhalen zijn
ingesproken door Hilly Harms, Leny Dykstra, Jan Arendz en Joop Wittermans.

Ook die andere voorlezers lezen live voor:
– Op vrijdag 19 januari om 11.00 uur leest Leny Dykstra voor in de Afûk-winkel in Leeuwarden
– Op zaterdag 20 januari om 11.00 uur leest Joop Wittermans voor bij Van der Velde Boeken in
Drachten
– Op zaterdag 27 januari om 11.00 uur leest Hilly Harms voor bij Boekhandel Burgum.

Speciaal voor de pakes en beppes die (gaan) oppassen is een prachtige ‘oppastas’ te koop, met daarin It Grutte Pake & Beppe Foarlêsboek, een wandelbingo, een boekje met oppastips en andere aardigheidjes. Een mooi cadeautje voor aanstaande pakes en beppes of als bedankje voor al het oppassen! De tas is te koop in de Afûk Fryske boek- en kadowinkel en via websjop.afuk.frl.