Ljouwert-Fryslân kandidaat City of Literature

Leren & onderwijs Op het werk Over het Fries
22 juli 2019
Ljouwert-Fryslân stelt zich kandidaat als UNESCO City of Literature. Leeuwarden wil zich graag aansluiten bij de 28 steden die de titel nu dragen, zo kan Leeuwarden blijvend deel uitmaken van het creatieve netwerk.

Als City of Literature wil Ljouwert-Fryslân literatuur nog beter ontsluiten, minderheidstalen en verhalen uitlichten en met hulp van vertalingen een dialoog op gang brengen. Met de ervaring van onder andere Lân fan taal op zak zijn er al mooie plannen gesmeden. De Afûk maakte deel uit van het team dat het bidbook heeft geschreven en wil een actieve rol spelen in de nieuwe plannen voor de Friese literatuur en literatuur in Fryslân. Meer informatie vind je hier.