2024 Lyts Frysk Diktee Winners Marije Buma – Annarixt Weststeijn – Saphyra Holwerda – foto Jacob van Essen Hoge Noorden

Marije Buma wint het Lyts Frysk Diktee 2024

Leren & onderwijs Over het Fries
15 mei 2024
Marije Buma van de Master Frankeskoalle út Earnewâld kan het best Fries schrijven van alle basisschoolkinderen in Fryslân. Met 6 fouten was ze dinsdag 14 mei de winnaar fan Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis. Vorig jaar won ze het dictee ook al. Tweede werde Annarixt Weststeijn van de Doarpsskoalle út Nij Beets met 9 fouten. En de derde plaats was voor Saphyra Holwerda van de Tijstream uit Holwerd

In totaal deden 46 leerlingen van 22 scholen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee. Schrijver Jan Minno Rozendal schreef de dicteetekst en las het dictee ook voor. Jan Minno Rozendal is bekend van onder meer het boek Tie Break (2024).

De organisatie van het dictee was in handen van Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provincie Fryslân.

2024 Lyts Frysk Diktee alle dielnimmers en de organisaasje – foto Jacob van Essen Hoge Noorden