Foto: Omrop Fryslân

Mijlpaal voor Omrop Fryslân: 1 miljard views voor Friese gifjes

Vrije tijd
19 augustus 2022
Gifjes met populaire Friese afspraken als 'Koe minder' en 'Opsokkebalje' gaan de wereld over. Ze zijn er al een tijdje, maar met 1 miljard views heeft Omrop Fryslân een mijlpaal bereikt. Omrop Fryslân staat daarmee in de top 10 van andere regionale en landelijke omroepen.

Lars Hoekstra is de maker van de gifjes. “Ien miljard views, dat ‘koe minder’. It is mear as oare regionale omroppen en wat minder as guon lanlike omroppen, mar dy binne ek wat grutter fansels.” Intussen staat de teller op dik 1 miljard en dat is veel, helemaal wanneer je, je realiseert dat Fryslân zo’n 650.000 inwoners heeft. Een overzicht met de views per omroep is hier te vinden.

Hoofdredacteur Ingrid Spijkers vindt het belangrijk dat alle verschillende doelgroepen goed bediend worden: “We ha hjir in klup mei minsken dy’t hjir in goed gefoel foar ha. Dêrmei berikke we in hiel soad jongeren dy’t oars miskien minder gau by Omrop Fryslân komme soenen.”

Wat is een gifje?
Gifjes zijn al heel oud, het bestandsformaat komt uit 1987 en staat voor “Graphics Interchange Format”. Een gifje zou je kunnen zien als een filmpje zonder audio of een bewegend plaatje. Gifjes zijn de afgelopen jaren erg populair geworden. Naast een groei in het gebruiken van emoji’s, worden ook gifjes meer gebruikt. Er zijn nu zo’n 1.200 Friese gifjes van Omrop Fryslân online te vinden via GIPHY.