De wurkgroep Meslânzers (Triny Martens, Gettje Pals, Piet Smit en Nel Swart) en Siebren Dyk

Nieuw verschenen bij Uitgeverij Afûk: het Meslânzer Woardeboek

Boeken fan Fryslan Geen onderdeel van een categorie Leren & onderwijs Vrije tijd
20 maart 2024
Nadat er vele jaren aan gewerkt was, brak eindelijk de dag aan dat er een woordenboek van het dialect van Midsland op Terschelling gepresenteerd kon worden, en dat was op donderdag 14 maart in café "Het Wapen van Terschelling" in Meslâns, zoals Midsland lokaal wordt genoemd.

Terschelling is dialectologisch een apart geval. West-Terschelling en de oostelijke dorpen zijn van oudsher Friestalig, ook al is dat een Fries dat behoorlijk afwijkt van dat van de vaste wal. Bovendien verschillen het Westers en het Aasters ook weer van elkaar. Daartussenin wordt er in Midsland en in de bijbehorende dorpen en buurtschappen een taal gesproken die hoort bij de Nederlands-Friese mengdialecten zoals het Stadsfries, het Bildts en het Amelands. Binnen deze dialecten heeft het Meslânzers een eigen karakter. Zo worden de beginklanken g- en sk- op z’n Nederlands uitgesproken.

Verder heeft het Meslânzers een groot aantal eigen woorden. Deze zijn in het woordenboekgedeelte van zo’n 150 bladzijden verzameld. Ze zijn door middel van een index ook via het Nederlands te vinden. Het boek, dat in totaal 286 bladzijden telt, heeft naast een inleiding ook een overzicht van uitspraak en grammatica.

Aan het woordenboek is sinds 2008 gewerkt door Triny Martens, Gettje Pals, Nel Swart en Piet Smit, met de steun van een klankbordgroep van dialectsprekers. Zo’n vijf jaar geleden kregen zij ook hulp van de toen net gepensioneerde Siebren Dyk. De oud-medewerker van de Fryske Akademy zorgde ervoor dat de oorspronkelijke woordenlijsten in een woordenboekformaat werden overgebracht, en hij verzorgde ook het grammaticagedeelte.

Boekgegevens:
Meslânzer Woardeboek
Samengesteld door: Werkgroep Meslânzers (Triny Martens, Gettje Pals, Piet Smit en Nel Swart)
Met medewerking van: Siebren Dyk
Uitvoering: ingebonden
ISBN: 978 949 331 8250
Verkoopprijs: € 29,90
Uitgever: Afûk, nummer 1142 van de Fryske Akademy en als deel 14 in de Rige Fryske Dialekstúdzjes.
www.websjop.afuk.frl