Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân

Boeken fan Fryslan
2 mei 2022
'Vleugellam' is het nieuwste gedicht van Sigrid Kingma als Dichter van Fryslân. Vandaag ook te lezen in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de website van Omrop Fryslân.  Het gedicht is geschreven naar aanleiding van de misstanden die aan het licht kwamen rondom het programma 'The Voice of Holland' en de uitingen van Johan Derksen in het tv-programma 'Vandaag Inside'.

Vleugellam

Het plafond is wel echt
van glas een touchscreen
met een vette afdruk
op een bevingerd camera-icoon.

Beter was het gestickerd
zodat het ambitieuze kippetje
in volle vlucht niet lamslaat
op transparantie.

Liever nog was het van hout
dat bij elke stap het hakkentikken
doorzingt als de hoge baas
een kopje koffie laat halen.

Eschertrap erop
duizelende illusievogeltjes
zet de kamer op z’n kop
tot draaien het zwijgen opslokt.

Trillend opent een penisplaatje
de gang waar niemand in dorst
het plafond ligt aan scherven, kijk
vleugellammen, de lucht is blauw.

Deze Nederlandse vertaling is gemaakt door Tsjerk Veenstra. Op de website van Dichter fan Fryslân vind je natuurlijk de originele Friese tekst, maar ook een Engelse vertaling van Trevor Scarse.