Foto: Boeken fan Fryslân

Nieuwe website voor Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslan
2 november 2021
Boeken fan Fryslân is dé organisatie voor de promotie van het Friese boek. Boeken fan Fryslân zet zich in voor de lees- en verkoopbevordering van het Friese boek. Dat doen we door het opzetten van campagnes, het organiseren van samenwerkingsactiviteiten en met projecten zoals de Berneboeke-ambassadeur, de Sutelaksje en Dichter van Fryslân. Kijk voor de meest actuele informatie op de nieuwe website www.boekenfanfryslan.nl.

Deze pagina, onderdeel van de website van de Afûk, vervalt binnenkort. Vragen? Neem dan contact op via ynfo@boekenfanfryslan.frl.