heit&mem heeft als doel aanstaande en (jonge) ouders te informeren over de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar. Meertaligheid is hiervan een substantieel onderdeel. Heit&mem doet dit door de informatie aan te bieden in vooral het Fries, maar ook in het Nederlands.

Tijdschrift
Het tijdschrift heit&mem is een gratis tweetalig tijdschrift voor ouders in Fryslân met kinderen van 0 tot 12 jaar. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 40.000 en wordt over meer dan 500 locaties in Fryslân verspreid, onder andere bibliotheken, ziekenhuizen, basisscholen en kinderdagverblijven. Lees meer over het tijdschrift op heitenmem.nl.

Daarnaast is er een lytse heit&mem, een meertalig tijdschrift dat zich specifiek richt op ouders met jonge kinderen van 0-2 jaar in Fryslân. De lytse heit&mem wordt gratie verspreid in een oplage van 8000 exemplaren via het Taalkado.

heit&mem online
Op de webside heitenmem.nl wordt actuele informatie gegeven over meertalig opvoeden en het opgroeien van kinderen van 0-12 jaar. De webside heitenmem.nl en de bijbehorende Facebook– en Instagrampagina worden goed bezocht en de bezoekersaantallen groeien nog elke dag.

Jubilea
In september 2018 verscheen nummer 25 van het tijdschrift heit&mem en in 2019 bestond heit&mem 10 jaar.