Met de Praat mar Frysk-campagne willen we Friezen bewust maken van onze taal en identiteit en de meerwaarde van onze meertaligheid laten zien. Simpel gezegd: drempels wegnemen om het Fries te gebruiken. Praat mar Fries bij de bakker, dokter, het gemeenteloket, in de bus en op het sportveld omdat het kan!

Praat mar Frysk is de leukste campagne van Friesland, en iedereen kan meedoen! Je kunt ons ‘liken’ op onze Facebookpagina, je kunt ons volgen via Twitter en op Instagram, gratis promotiemateriaal bestellen, meedoen aan de leukste kroegkwis van Friesland of je eigen Praat mar Frysk-idee inzenden via de website! Hoe leuk is dat?

Wist je dat Praat mar Frysk er ook is voor bedrijven? Klik hier voor meer informatie of ga meteen naar de website van Praat mar Frysk en kijk bij ‘Undernimme’.