Praat mar Frysk doet een koffietje bij Jacob Mannenmode

Op het werk Over het Fries
10 maart 2023
Iedere tweede vrijdag van de maand is het Fryske Freed en gaat Praat mar Frysk een koffietje drinken bij een bedrijf of organisatie die het Fries heel bewust en actief inzet in bijvoorbeeld klantcontacten, promotie, interne communicatie, enz. Deze keer gingen wij van Praat mar Frysk langs bij Jacob Wijnja van Jacob Mannenmode in Leeuwarden om te horen wat het Fries hem oplevert. En dat werd een heel interessant gesprek! Nieuwsgierig? Check de video!

Praat mar Frysk by Jacob Mannenmode – YouTube