Foto: iStock

RUG aan de slag met Fries praten tegen computer

Over het Fries Vrije tijd
28 juni 2022
“Hé Siri, wa is de hjoeddeistige Kommissaris fan de Kening yn Fryslân?” Die vraag begrijpt de spraakassistent van Apple nu nog niet. Maar daar komt verandering in. De Rijksuniversiteit Groningen gaat namelijk aan de slag met Friese spraaktechnologie, zodat het in de toekomst ook mogelijk is om apparaten in het Fries om hulp te vragen.

Spraaktechnologie stelt mensen in staat om gesproken opdrachten te geven aan apparaten. Voorbeelden daarvan zijn Siri van Apple of Google Home, maar ook andere toepassingsgerichte apparaten. Steeds meer apparaten of digitale assistenten begrijpen het Nederlands, maar voor streektalen zijn ze nog niet beschikbaar.

De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde spraaktechnologie voor het Gronings en gaat nu ook aan de slag met het Fries. Een promovendus gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar Friese spraaktechnologie en de toepassing daarvan.

De provincie steekt bijna 225.000,- euro in de ontwikkeling van de Friese spraaktechnologie. “Wy fine it wichtich dat Friezen harren eigen taal brûke kinne. Krekt by digitale tapassings dy’t âlderein of beheinde minsken helpe, is it o sa wichtich dat hja dêr yn it Frysk tsjin prate kinne”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes.

RUG Campus Fryslân en de Fryske Akademy hebben hun medewerking aan de ontwikkeling toegezegd. Zij zullen de promovendus mede begeleiden. Dat komt de samenwerking tussen de drie instituten ook ten goede. De Fryske Akademy werkt op dit moment aan automatische Friese ondertiteling van raadsbijeenkomsten. Campus Fryslân ontwikkelt momenteel een computerstem in het Fries.