Zorggroep Hof en Hiem ondersteunt de Friese taal met een Friese website

Over het Fries
6 mei 2024
Op donderdag 2 mei, is de Friese website van Zorggroep Hof en Hiem gelanceerd. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De Friese website is gerealiseerd met hulp fan de Afûk. De zorggroep is dit initiatief gestart omdat zij het erg belangrijk vindt om het gebruik van de Friese taal in de regio te ondersteunen. En om de mensen die graag in hun eigen taal lezen, en geholpen willen worden, tegemoet te komen.

De Friese taal steunen in de regio
Zorggroep Hof en Hiem is geworteld in de gemeente De Fryske Marren. Naast een woonfunctie hebben de woonzorgcentra ook een sociale functie voor de dorpen. Veel medewerkers van Hof en Hiem komen uit de regio. Het Fries speelt nog steeds een grote rol in het leven van de cliënten, bewoners en medewerkers. Om de Friese taal te blijven ondersteunen, heeft de zorggroep nu haar grootste communicatiemiddel, de website, uitgebreid met een Friese versie. Mede dankzij de Provincie Fryslân, waarvan Hof en Hiem subsidie ontving, kon dit project van start gaan. De Afûk zorgde voor de Friese vertalingen.