Foto: Afûk, Tsjikke van der Veen

Studenten van ROC Friesland College zetten basisschool op slot

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
16 juni 2021
Aan het einde van een intensieve periode zetten 13 mbo-studenten van ROC Friesland College de afgelopen dagen OBS Ekke de Haan in Heerenveen volledig op zijn kop. Aan de hand van het spannende escape(class)roomspel Anno N. versus schoolkinderen zijn zij, met de leerlingen van de basisschool, de strijd aangegaan tegen pesten op school.

Alle studenten hebben de afgelopen periode het keuzedeel ‘Frysk yn de beropskontekst’ gevolgd en hebben zo gewerkt aan hun eigen taalvaardigheid. Belangrijk onderdeel van het keuzedeel is natuurlijk het vorm geven aan het Fries in de eigen beroepspraktijk. In de lessen hebben de studenten zich voorbereid op de uitvoering van de escape(class)room en zijn sommige onderdelen iets aangepast om ze goed aan te laten sluiten op de situatie bij OBS Ekke de Haan. De uitvoering van het project en de begeleiding van de leerlingen in de klassen is onderdeel van hun examen Fries.

Het was voor het eerst dat zo’n grote groep studenten met elkaar dit project heeft uitgevoerd en een basisschool drie dagen op rij hebben begeleid. Met elkaar in plaats van tegen elkaar, dat was de enige manier voor leerlingen (met hulp van de studenten) in dit interactieve spel om uit de greep van hacker Anno N. te komen. ‘Anno N. fersus skoalbern’ is een educatief Friestalige escape(class)room-spel over pesten en vriendschappelijk met elkaar omgaan. Nu studenten van het mbo (en volgend jaar ook het hbo) basisscholen begeleiden, levert het project een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van Taalplan Frysk 2030.

Directeur Alex de Jager van de Afûk is blij met de samenwerking: “Mei ferskate partners wurkje wy oan it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis. Mei dizze yntegrale oanpak, keppele oan wichtige maatskiplike tema’s, meitsje wy it Frysk ûnderdiel fan de deistige aktiviteiten op skoallen.”

‘Anno N. fersus skoalbern’ is een project van de Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College en wordt aangeboden in het kader van Taalplan Frysk 2030. Basisscholen kunnen zich gratis aanmelden voor dit project via www.annon.frl.