Tsjil Tjekt is nieuw, interactief programma over de Friese taal voor kinderen uit de bovenbouw

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
3 oktober 2022
Video's, vragen en opdrachten waarmee schoolklassen punten kunnen verdienen. Dat is het nieuwe programma Tsjil Tsjekt van Omrop Fryslân. Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8, die daarmee op een interactieve wijze met de Friese taal bezig zijn.

Presentator Raynaud Ritsma gaat bij scholen langs om daar meer over te vertellen. Elk programma bestaat uit twee delen en presentator Raynaud is daarin te zien. “Ik zit om het zomaar te zeggen bij hun in de klas. Ik stel de vragen en ze kunnen online antwoord geven en dan zien ze meteen of het goed of fout is. Daar kunnen ze ‘pompy’s’ mee verdienen. Dat zijn pompeblêden”, zegt Ritsma. Met die punten gaan schoolkinderen de strijd met elkaar aan om aan het einde van het jaar de ‘tsjilste’ klas te worden.  Ritsma: “Wat we willen bereiken, is dat kinderen lekker Fries praten in de klas, want dat is belangrijk. En dat ze op een leuke manier met de taal bezig zijn.”

Op maandag 10 oktober komt de eerste Tsjil Tsjekt online, met als onderwerp de Kinderboekenweek en ‘dyn taal’. Tsjil Tsjekt is een samenwerkingsproject met Cedin en Afûk. Bovendien heeft Tsjil Tsjekt een duidelijke koppeling met Spoar 8 en Tsjil magazine.