Nieuw en uniek fotogedichtenboek over het Noarderleech

Boeken fan Fryslan
21 september 2022
Noarderleech unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap is de titel van een nieuw fotoboek van Evert Wilstra met tweetalige gedichten van Jochum Rijpma. Het Noarderleech is een van Europa’s grootste kwelders en wordt gezien als zeer belangrijke natuur voor Europa. In de loop der jaren heeft fotograaf Evert Wilstra prachtige foto’s gemaakt van dit 4200 hectare grote natuurgebied, dat ook onderdeel is van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Jochum Rijpma laat ons via de taal de leegte, het mooie licht en het nachtelijk duister van het gebied voelen.

Over de fotograaf
Evert Wilstra (Beetsterzwaag, 1951) is fotograaf en oud-fierljepkampioen. Evert Wilstra laat met de foto’s een impressie zien van het landschap maar ook de verbinding tussen het landschap, de natuur en de kunst. Eerder verscheen werk van Wilstra in Auke Rauwerda – afscheid van de binnenstad.

Over de dichter
Jochum Rijpma (Bears, 1948) is eco-campingboer op de Swetteblom, taalliefhebber en vroeger tovenaar van tongstrelende zuivel. Onrecht dat hemzelf is aangedaan of een ander overkomt, kan hij slecht tegen. De pen helpt hem om dat weer recht te breien. Tegelijkertijd beleeft hij plezier aan ergernis om zo de vrolijkheid er in te houden.

Presentatie
De feestelijke aanbieding vindt plaats op donderdag 22 september van 13.00 – 14.00 uur op het stadhuis van Dokkum. Burgemeester Johannes Kramer neemt dan het eerste exemplaar in ontvangst.

Boekgegevens
Noarderleech, unyk poëtysk lânskip / uniek poëtisch landschap
Fotograaf: Evert Wilstra
Dichter: Jochum Rijpma
Vertaling: Syds Wiersma
Uitvoering: paperback
ISBN: 978 949 315 9877
Aantal pagina’s: 96
Verkoopprijs: € 17,50
websjop.afuk.frl