Mensen zullen altijd de behoefte voelen om elkaar verhalen te vertellen en naar elkaars verhalen te luisteren. Bij het uitgeven van boeken, tijdschriften en digitale producten – voor kinderen en volwassenen – gaat het de Afûk ook om de reflectie op Friesland, haar geschiedenis en haar taal. En om (literaire) schrijvers ruimte te geven voor hun verbeeldingskracht.

Als uitgever hebben wij speciale aandacht voor kinder- en jeugdliteratuur en sluiten daarbij aan bij de (digitale) leermiddelen die wij ontwikkelen voor het onderwijs en cursussen. Daarnaast zijn we actief in het ontdekken en begeleiden van nieuw talent.