Friesland heeft een bruisende Friestalige cultuur van beroeps- en amateurkunstenaars. Zo is de provincie van oudsher rijk aan toneelgezelschappen.

Tryater is het in 1966 opgerichte beroepsgezelschap, dat ook Friestalige producties voor het voetlicht brengt. Een fenomeen in het Friese amateurtoneel zijn de iepenloftspullen, openluchtspellen. Veel dorpen in Friesland hebben een eigen toneelvereniging en daar tussendoor wordt er op allerlei plekken en manieren en door verschillende mensen theater gemaakt door professionals en amateurs. Heel vaak in de Friese taal.

Interessante links: Keunstwurk, Staf Fryslân (St. Amateurtoaniel Fryslân), StUFT (St. Utjouwerij Frysk Toaniel), Jeugtheaterschool Meeuw, Pier21, teatergroep Sult. Een aantal jaren geleden wijdde het Historisch Tijdschrift Fryslân een heel nummer aan het Fries toneel.

Voor een overzicht van actuele voorstellingen en podia kijk je hier.

Binnen de provinciale regeling voor het vertalen van literatuur is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het vertalen van een toneelstuk in de Friese taal of het laten schrijven van oorspronkelijk werk.