Friesland heeft een bruisende Friestalige cultuur van beroeps- en amateurkunstenaars. Zo is de provincie van oudsher rijk aan toneelgezelschappen.

Tryater is het in 1966 opgerichte beroepsgezelschap, dat ook Friestalige producties voor het voetlicht brengt. Een fenomeen in het Friese amateurtoneel zijn de iepenloftspullen, openluchtspellen. Veel dorpen in Friesland hebben een eigen toneelvereniging en daar tussendoor wordt er op allerlei plekken en manieren en door verschillende mensen theater gemaakt door professionals en amateurs. Heel vaak in de Friese taal.

Interessante links: Keunstwurk, StUFT, Jeugtheaterschool Meeuw, Pier21, teatergroep Sult. Van het Historisch Tijdschrift Fryslân verscheen een aantal jaren geleden een nummer dat geheel gewijd was aan het Friese toneel. Lees het hier.