Wie is de nieuwe Dichter fan Fryslân?

Boeken fan Fryslan Over het Fries Vrije tijd
29 oktober 2021
Op vrijdag 12 november wordt tijdens het Explore the North festival in Leeuwarden de nieuwe Dichter fan Fryslân bekend gemaakt. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van Nyk de Vries die het ambt van Dichter fan Fryslân de afgelopen twee jaar heeft vervuld. De Dichter fan Fryslân wordt eens in de twee jaar benoemd door Provinciale Staten die daarbij wordt geadviseerd door een adviescommissie.

Het project Dichter fan Fryslân is een initiatief van de provinsje Fryslân en wordt uitgevoerd door Boeken fan Fryslân. Met de benoeming van de Dichter fan Fryslân wil de provincie bij een breder publiek aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie. De adviescommissie bestaat dit jaar uit Cilla Geurtsen, Annemarie Lindeboom en Tsead Bruinja (voorzitter).

Voorafgaand aan de officiële benoeming van de nieuwe Dichter fan Fryslân door gedeputeerde Sietske Poepjes neemt Nyk de Vries afscheid als Dichter fan Fryslân 2019 – 2021 met de presentatie van zijn nieuwe dichtbundel ‘Asman’. Deze feestelijk middag wordt mede mogelijk gemaakt door Boeken fan Fryslân en Explore the North. De presentatie is in handen van Jelthe Posthumus.

Er bij zijn?
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële benoeming van de nieuwe Dichter fan Fryslân in de Westerkerk in Leeuwarden op vrijdag 12 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Aanmelden is noodzakelijk en kan via: ynfo@dichterfanfryslân.nl. Uw Corona QR-code zal bij de ingang worden gescand. Er kunnen maximaal 75 gasten in de zaal. Toegang is op basis van volgorde van aanmelding.