Foto: Jacob Stienstra / kolleksje Tresoar

Deadline prijsvraag over 75 jaar vrijheid

31 januari

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. We leven 75 jaar in vrijheid, maar wat betekent dat voor ons? Wat is vrijheid precies? Waarderen we de vrijheid nog genoeg? Wat is het effect van het vrij zijn voor ons? Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar roept schrijvers en dichters op om over het thema ‘75 jaar vrijheid’ in het Fries, of een van de Friese streektalen, verhalen en gedichten te maken. Vandaag is de laatste dag dat je je bijdrage in kunt sturen! Kijk hier voor meer informatie.