Basisscholen kunnen zich weer aanmelden voor het Sjongfestival

Leren & onderwijs
10 januari 2020
‘Vak Fries laat nog steeds te wensen over’ kopte de Leeuwarder Courant eind 2019. De onduidelijkheid is wel begrijpelijk, want hoe kun je nu aan die kerndoelen voldoen? Met het Sjongfestival werk je aan meerdere kerndoelen Fries! Het project is bovendien vakoverstijgend, want je werkt aan Fries, muziek én beweging.

Dat alles op een positieve manier, want het Sjongfestival is een avontuur dat de leerlingen niet snel zullen vergeten. Dat geldt zeker voor de finale op het grote podium van schouwburg De Lawei in Drachten!

Huh?! Sjongfestival?
Het Sjongfestival is een tweejaarlijkse talentenjacht voor basisscholen. Leerlingen uit groep 6, 7 en/of 8 vormen een koor en zingen zo mooi mogelijk een Fries of meertalig lied. Daarmee doen ze auditie. De beste scholen verdienen een plek in de finale op vrijdag 29 mei op het grote podium van schouwburg De Lawei.

Voor het Sjongfestival werken Cedin, Keunstwurk, de Afûk en Omrop Fryslân samen om de grootste muziekcontest voor Friese basisscholen neer te zetten. De hele klas kan meedoen, want de jury beoordeelt naast het zingen ook de uitvoering en aankleding.

Kijk op www.sjongfestival.frl voor meer informatie én de kerndoelen die bij het Sjongfestival aansluiten.

Inschrijven kan tot en met 14 februari 2020 (voor de Voorjaarsvakantie).