© foto Hoge Noorden / Jacob van Essen

Belibje it wer: koffers vol ferhalen

Op het werk
4 maart 2019
Een voorwerp, een gevoel of een geluidje kan je wat doen herinneren uit een lang vervlogen tijd. Bij die herinneringen horen vaak mooie verhalen. Speciaal voor de ouderenzorg en –dagbesteding zijn door de Afûk themakoffers gemaakt om die verhalen op te halen. De koffers met de naam Belibje it wer bieden herkenbaar materiaal van toen en doen een beroep op de herinneringen aan vroeger. De koffers zijn vanaf vandaag te koop.

De koffers Belibje it wer hebben de volgende thema’s: Handwerk & mode, Schooltijd, Schaatsen en Elfstedentocht, Muziek en toneel en Eten & drinken. Naast herkenbare materialen bieden ze ook praatplaten, boeken en een korte duidelijke instructiekaart waardoor ze op laagdrempelige wijze zijn in te zetten door activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en mantelzorgers. De koffers zijn aangevuld met digitaal materiaal zoals verhalen en video’s die eerder zijn verschenen via Dat wie doe sa, een project gericht op het stimuleren van het gebruik van de Friese taal in de zorg.

Presentatie en aanbieding
Op donderdag 7 maart jl. zijn de eerste 14 koffers Belibje it wer gepresenteerd en aangeboden aan de stichting Vrienden van Bennema State. Bennema State, een levendige zorgcentrum van Noorderbreedte, bestaat uit verschillende woonvormen. Zo is er voor bewoners met psychogeriatrische aandoeningen een kleinschalige woonvorm, zijn er woonvormen met zorg en is er een dagcentrum. De koffers zullen in al deze woonvormen in de huiskamers, bij de bewoners in het appartement en in het dagcentrum worden ingezet. Wil je er meer over weten of de koffers zelf gebruiken? Meer informatie vind je hier.

Belibje it wer is gemaakt in samenwerking met studenten en docenten van de Friese Poort en medewerkers van Zorggroep Hof & Hiem en Leppehiem en geïnspireerd op Belibje it mar, cultuureducatie voor het speciaal onderwijs. Belibje it wer wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.