Eerste educatieve escaperoom over pesten nu beschikbaar voor basisscholen

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
23 september 2020
Met elkaar in plaats van tegen elkaar, dat is de enige manier waarop leerlingen met dit interactieve spel uit de greep van hacker Anno N. kunnen komen. Anno N. fersus skoalbern is een nieuw ontwikkeld educatief escape(class)room-spel voor het basisonderwijs. Met dit vernieuwende project pakken de Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College het pesten op school aan.

Samenlevingsschool Bloei uit Terherne had de eer om het spel vandaag voor het eerst te spelen en daarmee officieel te lanceren. Directeur Alex de Jager van de Afûk is blij met de samenwerking: “Mei ferskate partners wurkje wy oan it plak fan it Frysk yn it ûnderwiis. Mei dizze yntegrale oanpak, keppele oan wichtige maatskiplike tema’s, meitsje wy it Frysk ûnderdiel fan de deistige aktiviteiten op skoallen.”

Volgens eindredacteur Janjelle Ringnalda van Omrop Fryslân Tsjil sluit dit project erg goed aan bij de doelstellingen van Omrop Fryslân: “Omrop Fryslân Tsjil (earder SkoalTV) hat as doelstelling om safolle mooglik de ynteraksje te sykjen mei bern en boppedat ek de ûnderlinge ynteraksje tusken de bern sels te stimulearjen. Mei dit escaperoom-spul, wêryn’t in spannend en edukatyf ferhaal ferteld wurdt, bringe wy it Frysk op in leechdrompelige wize by de doelgroep.”

Deze week is het de Week tegen het pesten, extra reden om daarom juist nu het spel te lanceren. De escape(class)room heeft namelijk een belangrijk maatschappelijk thema: pesten. Groepsvorming in het onderwijs is gewoon en regelmatig valt er iemand buiten de boot. Dat gebeurt ook vaker dan weleens gedacht wordt. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 10 kinderen gepest wordt. Een derde van die kinderen praat hier niet over. Dat terwijl pesten een grote impact op het dagelijkse leven heeft en ook grote gevolgen kan hebben voor de toekomst. Met dit spel worden kinderen hier bewust van gemaakt en moeten ze als groep samenwerken om de hacker onschadelijk te maken. Dat doen ze door samen allerlei Friestalige spellen en opdrachten uit te voeren.

Basisscholen kunnen het project volledig zelfstandig uitvoeren en bepaalde opdrachten eventueel zelf nog toespitsen op de klas. De opdrachten worden al aangeboden op de specifieke niveaus van leerlingen van groep 1 t/m 8.

Anno N. fersus skoalbern is een project van de Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College. Basisscholen kunnen zich nu gratis aanmelden voor het project via www.annon.frl.