©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Feestelijke aanbieding Tomke-feestkoffertje zet jubileumactiviteiten in gang

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Vrije tijd
25 mei 2021
Door het openen van het speciale Tomke-feestkoffertje is vanochtend op peuteropvang It Healtsje in Jubbega op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de jubileumactiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van het Friese peutervriendje Tomke. Het Tomke-feestkoffertje is een cadeautje van Tomke voor alle peuterspeelzalen en kinderopvangplekken in Friesland. Met de diverse boekjes en materialen uit het koffertje kunnen de leidsters met de kinderen een feestje vieren én aan de slag met het thema ‘tijd’.

Wie in Friesland kent Tomke niet? Het vrolijke jongetje beleeft met zijn hondje Romke, buurmeisje Yana Yu en Kornelia de kangoeroe prachtige avonturen waar alle peuters dol op zijn. Ondertussen zijn er al vaders en moeders die vroeger zelf de Tomke-verhaaltjes voorgelezen kregen en nu de boekjes aan hun eigen kinderen voorlezen. Van het bekende gele boekje waar het 25 jaar geleden allemaal mee begon, wordt nog ieder jaar een nieuwe editie gemaakt en traditioneel uitgedeeld in de jaarlijkse Fryske Foarlêswike aan zo’n 12.500 Friese peuters.

In de loop van de jaren is het Tomke-project steeds verder uitgebreid. ‘Dat giet fan rigeboekjes en filmkes op telefyzje oant hânpoppen en fan metoades foar it foarskoalsk ûnderwiis oant bôletrompkes en apps’, lacht Hieke Rienstra, projectcoördinator voorschools van de Afûk: ‘Tomke is hiel divers en leechdrompelich en biedt in breed en oantreklik oanbod foar sawol heiten en memmen en pakes en beppes as foar profesjonele opfieders om mei pjutten talich dwaande te wêzen.’

Feestelijke activiteiten en producten
Rondom het 25-jarig jubileum van Tomke zijn voor dit jaar diverse nieuwe materialen en activiteiten ontwikkeld.

Jubileumboekje ‘Tomke syn jierdei’
Natuurlijk mag een boekje niet ontbreken. Speciaal voor het jubileum is gekozen voor een harmonicaboekje (leporello) waarin Tomke de nachtjes telt tot aan zijn verjaardag. Het boekje is onderdeel van het Tomke-feestkoffertje voor peuterspeelzalen, maar is vanaf 25 mei ook te koop in de boekhandel.

Tomke feestkoffertje voor peuterspeelzalen en kinderopvang
Voor alle peuterspeelzalen en kinderopvangverblijven in Friesland heeft Tomke een superfeestelijke tractatie: het Tomke-feestkoffertje vol leuke cadeautjes! In het koffertje vind je bijvoorbeeld Tomke-feestvlaggetjes, het nieuwe Tomke-jubileumboekje, een lesbrief over het thema feest en een dobbelspelletje voor jarige Jobs en Jetten. Peuterspeelzalen en kinderopvangverblijven hebben een brief met een bon toegestuurd gekregen waarmee zij gratis een koffertje kunnen ophalen of aanvragen.

Feestelijke Tomke toer
Dansen, zingen, mooie verhalen en een draaiorgel! Tomke ‘toert’ in juni met diverse workshops langs peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en bibliotheken. De diverse workshops worden verzorgd door Janneke Brakels (zangeres), Willy van Assen (Danswil), Riemkje Hoogland (schrijfster), Hinke Schwering (Muziekbeestje) en Luuk Klazenga (illustrator). Kijk voor een overzicht van de workshops op www.tomke.frl.

Nieuwe Tomke liedjes
Bij een feestje hoort muziek! Er zijn maar liefst zes nieuwe liedjes van Tomke om mee te zingen en op te dansen. De liedjes zijn geschreven en op muziek gezet door Geartsje Douma, Janneke Brakels en Sytse Broersma.

Tomke in de bibliotheek
Tomke is dol op verhalen. En waar vindt hij de mooiste verhalen? Juist, in de bibliotheek! Daarom heeft Tomke daar dit jaar een extra mooi plekje gekregen. Bovendien komt Tomke de hele maand juni bij de bibliotheken langs met diverse workshops en activiteiten.

Tomke schrijfwedstrijd
Voor de komende jaren zoekt Tomke één of meerdere schrijvers om de ‘schrijfgroep’ aan te vullen. In maart dit jaar is daarom een oproep gedaan: “Wie wordt de nieuwe schrijver van Tomke?” Die oproep resulteerde in meer dan 50 deelnemers die samen meer dan 60 verhaaltjes instuurden. Een jury bestaande uit o.a. de huidige schrijvers van Tomke, Riemkje Pitstra en Geartsje Douma, zal binnenkort bekendmaken wie de nieuwe Tomke-schrijver(s) gaat/gaan worden.

Tomke op televisie: nieuwe verhaaltjes én ‘út de âlde doaze’
Vanaf 1 juni zijn er weer nieuwe avonturen van Tomke te zien op Omrop Fryslân TV. Elke dag na Tsjil om 09.00 uur ’s ochtends. En voor het echte jeugdsentiment: van 21 tot en met 26 juni zijn iedere dag om 18.50 uur de allereerste getekende Tomke-uitzendingen op tv te zien.

Het verjaardagsfeestje van Tomke
Als het kan vanwege het coronavirus houdt Tomke op zaterdag 18 september zijn verjaardagsfeestje bij de Muzykpleats in Buitenpost! Compleet met taartjes, verhaaltjes, muziek en zingen, spelletjes en een superleuke speurtocht. De kaartverkoop begint eind juli.

Fryske Foarlêswike
In de Fryske Foarlêswike gaan ieder jaar honderden voorlezers op bezoek bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders om daar voor te lezen. Speciaal voor de Fryske Foarlêswike wordt ieder jaar een nieuw Tomke-themaboekje gemaakt, dat alle peuters na het voorlezen gratis mee naar huis krijgen. De Fryske Foarlêswike wordt dit jaar georganiseerd van 27 september tot en met 1 oktober. Het thema is ‘tijd’. Zo is het na de zomervakantie meteen weer feest met Tomke!

Meer informatie over de Tomke jubileumactiviteiten vind je op www.tomke.frl.

Over het Tomke-project
Tomke is het voorlees- en taalstimuleringsprogramma in het Fries voor kinderen in de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar). Het project wil ouders en professionele opvoeders informeren over het gebruik van taal in de omgang met jonge kinderen. Voorlezen, liedjes zingen, (taal)spelletjes en aandacht voor dagelijkse zaken zijn belangrijk voor alle talen, dus ook voor het Fries. De verhaaltjes over Tomke en zijn vriendjes sluiten aan bij de belevingswereld van peuters en zorgen er zo voor dat de Friese taal op speelse wijze wordt gestimuleerd.

Sinds 1996 vormen een aantal Friese organisaties samen de Tomke-werkgroep. De algemene coördinatie van het project is in handen van de Afûk en FERS (uit naam van de bibliotheken in Friesland). Het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO), Cedin en Omrop Fryslân zorgen voor promotie en versterking. Daarnaast organiseert het Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse jaarlijks de Fryske Foarlêswike.

Het Tomke-project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Fryslân en bijna alle Friese gemeenten.