Voorstelling ‘Bijke’ voor studenten en cliënten Friese beroepsopleidingen

Leren & onderwijs
30 november 2022
Dinsdag 29 november was de eerste voorstelling van Bijke gespeeld voor het beroepsonderwijs. Vanuit de programmacommissie 'Wy binne mbû' wordt deze voorstelling van Pier21 aangeboden bij de middelbare - en hogere beroepsopleidingen yn Fryslân. Studenten én cliënten brengen dan metelkaar een bezoek aan deze bijzondere voorstelling waarna ruimte is voor een gesprek over het thema van de voorstelling.

De voorstelling Bijke gaat over een hond die twee mensen bijelkaar brengt. Het gaat over alleen zijn en metelkaar zijn, misschien zelfs wel over vriendschap.

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René.

Het nagesprek bij de voorstelling bij ROC Friese Poort in Leeuwarden leverde meteen al mooie, persoonlijke en soms zelfs ook emotionele gesprekken op. De komende weken zal de voorstelling ook nog worden gespeeld op andere locaties van ROC Friese Poort, ROC Friesland College en NHLStenden.

#TaalplanFrysk, foar no en letter