Jan Minno Rozendal schrijft in Baskenland

Boeken fan Fryslan Over het Fries
22 februari 2019
Schrijver/historicus Jan Minno Rozendal is uitgenodigd voor een verblijf in het schrijvershuis Hugoenea in Pasai Donibane, een dorpje dichtbij San Sebastian, in het noorden van Spanje. Het huis is eigendom van de Vereniging van Schrijvers in Baskenland. Het pand, vernoemd naar Victor Hugo die de zomer van 1843 in hetzelfde dorpje doorbracht, is bedoeld voor schrijvers die in een minderheidstaal schrijven, zoals bijvoorbeeld het Baskisch, Bretons of Fries.

Toen Rozendal het afgelopen jaar een aantal maanden in Macedonië doorbracht, wees een Baskische huisgenote hem op deze mogelijkheid. Beiden waren op dat moment in Macedonië in het kader van het uitwisselingsproject ‘Oare Wurden’. Voor hetzelfde project heeft schrijver en tv-maker Bart Kingma in 2016 een aantal maanden in het Hugoenea verbleven. In de drie weken die Rozendal het huis nu voor zichzelf heeft, wil hij het jongerenboek waar hij mee bezig is, afmaken.