Elk jaar in september worden de Lês-mar-foar-wiken (Lees-maar-voor-weken) georganiseerd. In die periode wordt in het voorschools onderwijs, het basisonderwijs en via de bibliotheken extra aandacht gevraagd voor het voorlezen in het Fries, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen van 2 t/m 8 jaar zo vaak mogelijk in het Fries voorgelezen worden.

Iedere basisschool krijgt voorafgaand aan de Lês-mar-foar-wiken een Keimpe-boekje toegestuurd met daarin verhaaltjes en spelletjes over Keimpe de Krokodil en zijn vriendjes. In 2023 is dat met het thema ‘bij mij thuis’. Vanaf het schooljaar 2023-2024 kunnen scholen daarbij ook het Lês-mar-foar-pakket bezorgd krijgen. Het pakket bestaat uit het nieuwste Keimpe-boekje, 3 mooie Friese (voor)leesboeken die passen bij het thema van de LMF-weken, tips en suggesties bij de boeken én Keimpe zijn boekendagboek waarin kinderen/ouders een foto kunnen opplakken van wanneer ze aan het lezen zijn. Het pakket komt in duurzaam linnen tasje. Geef het tasje om de beurt met de leerlingen mee naar huis, zodat ze ook thuis in aanraking kunnen komen met mooie Friese boeken. Het pakket is alvast te reserveren voor groep 1-2 en groep 3-4.

Verder zijn er voor de LMF-weken ook activiteiten , producten en materiaal gemaakt voor het voorschools onderwijs en voor thuis.