Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal in het basisonderwijs. In een digitale leeromgeving leren kinderen op thematische wijze Fries verstaan, spreken, lezen en schrijven. Altijd in ‘functionele taalsituaties’, want juist op de momenten dat je bijvoorbeeld iets uit wilt leggen of de weg wilt vragen, krijgt taal betekenis.

Leerkrachten vinden in de Temateek van Spoar 8 honderden Friese verhaaltjes, filmpjes, versjes en werkbladen, waarmee ze eenvoudig hun eigen Friese lessen in elkaar kunnen zetten. De diversiteit aan Taalaktiviteiten laat kinderen verder in aanraking komen met de Friese taal en helpt leerkrachten om thematisch en doelgericht te werken. Alle Taalaktiviteiten zijn gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF).

In de Ynteraktive Sykplaten leert Keimpe de Krokodil de kinderen telkens 20 Friese woorden. De kinderen zien Keimpe ook terug in de Lêsline. Daar geeft de krokodil in alle lessen instructie over de Friese ‘letters’ die geleerd worden en de opdrachten die daarbij horen. In de context van wat de kinderen en de dieren uit de Lêsline meemaken, oefenen de kinderen zelfstandig het lezen van de Friese taal op de computer of tablet.

Naast het lesmateriaal voor de onderbouw is er in Spoar 8 ook van alles te vinden voor de bovenbouw. Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn er bijvoorbeeld korte thematische Lessesearjes, waarbij ze − steeds in vier lessen − leren verstaan, spreken, lezen en schrijven in het Fries. Lessenseries worden afgesloten met een grote talige eindopdracht: een Tram- of Treinopdracht. Die opdrachten zijn, net als de Taalaktiviteiten in groep 1 t/m 4, gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF).

Verder werken de bovenbouwers aan hun Friese woordenschat, spelling en grammatica met de educatieve game Meunstertún. Altijd op hun eigen niveau, want Meunstertún is een adaptieve game.

Bekijk hier een video van Taalplan Frysk over het toepassen van Spoar 8 door basisschool de Roerganger in Heerenveen (klik op het plaatje):