Grip biedt diverse evaluatieinstrumenten, die leerkrachten in en naast Spoar 8 kunnen gebruiken om de Friese taalontwikkeling te volgen. Het referinsjeramt Frysk (rrF) is hierbij het uitgangspunt.

Bij de Lêsline en Lessesearjes in Spoar 8 vinden leerkrachten methodegebonden toetsen en zelfevaluaties van Grip. De methode-onafhankelijke observatieinstrumenten van Grip zijn heel geschikt om de taalontwikkeling in bijvoorbeeld Taalaktiviteiten en Tram- en Treinopdrachten te volgen. Verder zijn ook de leesbegriptoetsen en de Frisia-toets voor spelling en grammatica beschikbaar in Spoar 8.