Searje 36 is dé digitale lesmethode Fries voor het voortgezet onderwijs. De Afûk heeft het lespakket met hulp van Cedin én docenten Fries samengesteld en doorontwikkeld. Ondertussen zijn er naast de serie lessen voor klas 1 heel veel projecten, zelfstandige leermiddelen en nog veel meer ontwikkeld voor alle klassen tot en met de examenklas toe.

Met diverse lesvormen is Searje 36 ook voor de hogere klassen ingericht. Doch! is een aanbod aan projecten waarbij leerlingen vanaf klas 2 werken aan leerdoelen op alle domeinen van de taal, die beschreven staan in het ‘referinsjeramt Frysk’ (rrF). By Lear! vinden ze leermiddelen om de taalvaardigheid te oefenen en te verbeteren. Denk daarbij aan de taalgame Twastriid, over de Friese spelling. Of examentraining waarin leesvaardigheid centraal staat. Voor de tweede fase is er Undersykje! waarbij de Friese taal en cultuur wordt ingezet om aan onderzoeksvaardigheden te werken.

Searje 36 is onderdeel van ons EduFrysk-platform en is te gebruiken op pc’s/laptops, tablets en smartphones. De voordelen van een digitale methode zijn onder andere:

– De opdrachten en toetsen worden automatisch nagekeken;
– Het EduFrysk-platform biedt mogelijkheden om audio, video en educatieve games te integreren;
– In de digitale omgeving kunnen materialen beter actueel worden gehouden;
– Nieuw materiaal aanbieden kan te allen tijde, evenals het digitaliseren van door de docent zelf ontwikkelde materialen.

Meer informatie of meteen bestellen? Neem dan contact met ons op via searje36@afuk.frl.