Onderwijs in het mbo betekent meer dan studenten alleen maar voorbereiden op hun professie. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de studenten is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het vak burgerschap speelt daar een rol bij.

Binnen het vak burgerschap willen wij, in samenwerking met Aeres, ROC Friese Poort en ROC Friesland College, aandacht geven aan het taalbewustzijn en de taalhouding van studenten. Het aanbod dat wij daarvoor met elkaar ontwikkelen, bestaat uit verrassende activiteiten, ‘traditionele’ lessen en interessante gastcolleges.