Foto: Spoar8, Afûk

Thuis Fries leren met de digitale methodes van de Afûk

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs
19 maart 2020
Leerlingen leren Fries op school met Spoar 8 of Searje 36. Deze methodes van de Afûk worden aangeboden in een digitale leeromgeving. Dat heeft als groot voordeel dat leerlingen niet alleen op school, maar ook thuis met het Friese lesmateriaal aan de slag kunnen nu de meeste scholen dicht zijn.

Scholen die een licentie voor Spoar 8 of Searje 36 hebben, kunnen de methode blijven gebruiken zoals ze dat gewend zijn. Leerlingen loggen nu alleen niet op school in, maar op hun tablet of computer thuis. Wel is het slim om in de schoolomgeving vooral lesmateriaal klaar te zetten waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld de #fakfavoriten voor thuis! Een van de vakleerkrachten Fries (CSG Bogerman, Balk) over het thuis onderwijzen van de leerlingen:

‘Thuisonderwijs? Voor mij verandert er niets. Hiep hoi voor Searje 36!”

Friese #fakfavoriten voor thuis
Deze #fakfavoriten zijn niet alleen geschikt voor op school, maar ook voor thuis.

Temateek uit Spoar 8
In de Temateek voor groep 1-4 zijn veel losse lesmaterialen te vinden waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Denk aan verhaaltjes, Ynteraktive Sykplaten, spelletjes, printbare werkbladen of de uitzendingen van Skoaltv.
→ Zet de lesmaterialen klaar voor de leerlingen in één les of maak verschillende lessen.

Lêsline uit Spoar 8
Met de Lêsline voor groep 3-4 leren leerlingen Fries (technisch) lezen. Leerlingen kunnen zelfstandig langs alle Lêsline-stations reizen, want Keimpe de Krokodil leert ze in alle lessen een Friese ‘letter’ aan. De elementaire leeshandeling moet beheerst zijn.
→ Zet de Lêsline klaar voor de hele groep of individuele leerlingen die er aan toe zijn.

Meunstertún uit Spoar 8
Meunstertún voor groep 5-8 is een adaptieve game waar leerlingen zelfstandig de Friese spelling en grammatica mee kunnen leren.
→ Meunstertún staat klaar op het dashboard.

Royal Friesian uit Searje 36
Met het project Royal Friesian nemen leerlingen een duik in de historie en ontdekken alles over een beroemde Fries.
→ Royal Friesian is te vinden onder ‘oar lesmateriaal’ en kan van daaruit klaargezet worden voor de learlingen.

LêsNo! uit Searje 36
Voor de leerlingen zijn er verschillende mooie, spannende en grappige boeken die (online) gelezen en beluisterd kunnen worden. Er zijn ook opdrachten bij de boeken te vinden.
→ LêsNo! Is te vinden onder ‘oar lesmateriaal’ en kan van daaruit klaargezet worden voor de leerlingen.

Twastriid uit Searje 36
Twastriid voor de tweede en derde klas is een adaptieve game waar leerlingen de Friese spelling en grammatica mee kunnen leren.
→ Zet Twastriid klaar voor de learlingen vanuit ‘Lear!’.

Leerlingen thuis laten werken met Spoar 8
Leerlingen kunnen inloggen via http://spoar8.edufrysk.nl/groepslogin met hun plaatjescodes, net als op school. De groepsleerkracht vindt de plaatjescode onder ‘groepsynloch’ op het dashboard. Klik op de i-knop achter de groep om de plaatjescodes te bekijken.

Leerlingen thuis laten werken met Searje 36
Leerlingen kunnen inloggen via http://searje36.edufrysk.nl met hun gebruikersnaam en wachtwoord, net als op school.

Zonder een licentie thuiswerken: gratis!
Voor scholen in het basisonderwijs die geen licentie hebben, is de demo-omgeving van Spoar 8 tijdelijk toegankelijk zonder schoolaccount. Zo kun iedereen thuis aan de slag met het Fries! In de demo-omgeving staat voor alle groepen nieuwsgierig lesmateriaal klaar, waar de leerlingen zelfstandig mee kunnen werken. Denk aan Ynteraktive Sykplaten, spelletjes, printbare werkbladen, de Lêsline en de game Meunstertún.

Leerlingen thuis laten werken met de demo-omgeving
Leerlingen kunnen inloggen via http://spoar8demo.edufrysk.nl en klikken op ‘verder gaan als gast’.

Wij helpen je graag!
Bel de Afûk op 058 234 30 70 of stuur een e-mail naar spoar8@afuk.frl / searje36@afuk.nl.