Foto: Gemeente Súdwest-Fryslân

Laatste schooloptreden Lida Dijkstra als Berneboeke-ambassadeur

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
15 december 2022
Na 153 schooloptredens door heel Fryslân, verzorgde Lida Dijkstra vandaag haar laatste schooloptreden als Berneboeke-ambassadeur op sbû 'De Súdwester' in Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân en de Afûk verrasten haar in de pauze met een bos bloemen en wat lekkers voor de hele school om kort stil te staan bij het succes van haar werk als Berneboeke-ambassadeur de afgelopen drie jaar.

Op woensdag 25 januari volgend jaar wordt er, bij de installatie van de nieuwe Berneboeke-ambassadeur Tialda Hoogeveen, officieel afscheid genomen van Lida Dijkstra als Berneboeke-ambassadeur.

De Berneboeke-ambassadeur van Fryslân zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden in de breedste zin. De BBA brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen onder de aandacht van het publiek, en geeft de promotie van kinderboeken een herkenbaar gezicht. De Berneboeke-ambassadeur is een project van Boeken fan Fryslân.

www.berneboekeambassadeur.frl