Rjochts: wethâlder Esther Hanemaaijer fan Noardeast-Fryslân en wethâlder Gerben Wiersma fan Dantumadiel mei yn ‘e midden Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra. Foto: Afûk

Natuur-Lêskoffers voor alle basisscholen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Berneboeke-ambassadeur Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
30 augustus 2021
Op basisschool ‘De Bining’ in Westergeest werd vandaag de eerste van 47 natuur-Lêskoffers aan de school overhandigd door Kinderboekenambassadeur Lida Dijkstra en Jan Tiede Bouma van natuureducatiecentrum De Klyster. Deze week krijgen maar liefst 47 basisscholen in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de speciale natuur-Lêskoffer aangeboden. Daarnaast brengt de Kinderboekenambassadeur de komende maanden een bezoek aan alle scholen in de beide gemeenten.

Lida Dijkstra is opgetogen: ‘Dit is een prachtige samenwerking met De Klyster. Daardoor krijgen in een klap alle 47 basisscholen in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel de Lêskoffer van hun gemeenten cadeau en is bovendien geregeld dat ik bij alle scholen op bezoek kan om de kinderen voor te lezen en over de boeken te vertellen. Het is mooi dat beide gemeenten dat op deze manier mogelijk maken.’

Project-medewerker Jan Tiede Bouma van De Klyster: ‘Wij hebben als doel om kinderen kennis te laten maken met de natuur om hen heen. En boeken bieden een prachtige invalshoek om kinderen enthousiast te krijgen voor de natuur. Wij zoeken steeds weer naar andere wegen om kinderen te bereiken en daarom zijn wij ook blij met deze samenwerking.’

Bij de schoolbezoeken in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân ligt de nadruk voor de Kinderboekenambassadeur op Friese kinderboeken waarin de natuur dicht bij huis een grote rol speelt. De Lêskoffers voor de basisscholen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn aangeboden door natuureducatiecentrum De Klyster.

Ook andere scholen en instellingen in Fryslân kunnen zich nog altijd opgeven voor een bezoek van de Kinderboekenambassadeur en eventueel de Lêskoffer bestellen. De lesbrieven over de Friese kinderboeken uit de Lêskoffer zijn voor iedereen gratis te downloaden via de website. Kijk voor meer informatie op: www.berneboekeambassadeur.frl.

De ‘Berneboekeambassadeur’ is onderdeel van Boeken fan Fryslân.