Foto: Afûk mei links Ineke van Petegem (CBS De Winde) en rjochts Tjitske van Dijk (Afûk)

Nieuw lesmateriaal voor groep 3-4 in Spoar8

Leren & onderwijs
20 september 2019
Afgelopen week heeft Ineke van Petegem (links) samen met haar collega's van CBS De Winde uit Hardegarijp de eerste workshop gevolgd over het nieuwe lesmateriaal in de methode Spoar8. Het lesmateriaal, dat speciaal voor groep 3-4 is ontwikkeld, is sinds het begin van dit schooljaar beschikbaar. Net als Ineke en haar collega's krijgen alle scholen die een licentie voor het nieuwe lesmateriaal hebben aangevraagd, de nieuwe Lêsline-Letterkaarten cadeau.

Met de nieuwe Lêsline leren kinderen (technisch) Fries lêzen in groep 3-4. En er is meer! Leerkrachten vinden in de Temateek van Spoar 8 honderden nieuwe Friese verhaaltjes, filmpjes, versjes en werkbladen waarmee ze gemakkelijk hun eigen Friese lessen kunnen samenstellen. Het aanbod in Taalaktiviteiten laat kinderen verder in aanrekking komen met de Friese taal en helpt leerkrachten om thematisch en doelgericht te werken. En met de nieuwe Ynteraktive Sykplaten leert Keimpe de Krokodil de kinderen elke keer 20 Friese woorden

Spoar 8 is de lesmethode voor de Friese taal die de Afûk maakt voor het basisonderwijs.