Boeken fan Fryslân is een project van de Afûk dat zich richt op de promotie van álle Friese boeken. Met bijvoorbeeld 'sutelaksjes' en alternatieve verkooppunten maar ook met een Fries boekeweekgeschenk, het verzorgen van optredens door schrijvers/dichters, de kinderboekenambassadeur en de dichter van Friesland.

Sutelaksje 
De sutelaksje heeft zijn waarde de laatste jaren opnieuw bewezen. Ferdinand de Jong heeft de leiding over dit project en doet dat met veel inzet. Al weer een paar jaar worden er met succes boeken verkocht aan de deur in de Friese dorpen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. De verenigingen in de dorpen, die tekenen voor de verkoop, ontvangen 25% fan de omzet. Dat is voor de meeste verenigingen een mooie bron van inkomsten. Via de website sutelaksje.nl kun je je aanmelden of meer informatie vragen. Of kijk in de agenda voor de actuele, lopende sutelaksjes.

Cadeauboek voor kinderen
Het cadeauboek voor kinderen is een vaste waarde in de wereld van de Friese boeken. Boeken fan Fryslân geeft uitgevers de gelegenheid om zo’n boek mooi en in een hoge oplage uit te geven. De presentatie en de verspreiding is in handen fan Boeken fan Fryslân.

Kinderboekenambassadeur van Friesland
Sinds 2020 heeft Fryslân een eigen Kinderboekenambassadeur. De eerste Kinderboekenambassadeur was Lida Dijkstra. Sinds 2023 is het Tialda Hoogeveen die in de hoedanigheid van Kinderboekenambassadeur twee jaar lang een gezicht geeft aan meer lees- en boekenpret in de breedste zin. De Kinderboekenambassadeur – in het Fries ‘Berneboeke-ambassadeur’, afgekort BBA – brengt Friese kinderboeken en het Fries lezen en spreken onder de aandacht van een breed publiek en ze geeft de promotie, die van Friese kinderboeken in het bijzonder, een gezicht. De BBA komt graag met haar koffer vol boeken en verhalen naar jouw school, bibliotheek, boekhandel, vereniging, enzovoorts. Voor meer informatie en het uitnodigen van de BBA kijk je op www.berneboekeambassadeur.frl.

Boekenweekgeschenk met CPNB en ‘kadoboek’
In het kader van de Nationale Boekenweek verschijnt in samenwerking met het CPNB sinds 2018 het nationale boekenweekgeschenk ook in een Friese vertaling. In de boekenweek kunnen klanten kiezen tussen de Friestalige of de Nederlandstalige editie als geschenk, bij aankoop van boeken voor minimaal €12,50. Daarnaast verschijnt later in het jaar tijdens de Friese boekenweek ook nog het ‘kadoboek’: een speciale uitgave, in opdracht geschreven door een Friestalige auteur.

Dichter fan Fryslân
Boeken fan Fryslân doet in opdracht van de provincie de begeleiding van de Dichter fan Fryslân.

Verkoop aan scholen
Het gezegde ‘kopen door te kijken’ gaat ook op voor scholen. Er worden overal in de provincie boekenkisten naar scholen gebracht. Die krijgen veertien dagen de gelegenheid om een keuze uit het aanbod te maken. De boeken die overblijven, worden weer opgehaald.

Alternatieve verkooppunten
Ieder jaar worden er alternatieve verkooppunten van Friese boeken georganiseerd. De kraampjes worden bemand door vrijwilligers die een provisie van 25% van de omzet krijgen.