Boeken fan Fryslân is een project van de Afûk dat zich richt op de promotie van álle Friese boeken. Met bijvoorbeeld 'sutelaksjes' en alternatieve verkooppunten maar ook met een Fries boekeweekgeschenk, het verzorgen van optredens door schrijvers/dichters, de kinderboekenambassadeur en de dichter van Friesland.

Sutelaksje 
De sutelaksje heeft zijn waarde de laatste jaren opnieuw bewezen. Ferdinand de Jong heeft de leiding over dit project en doet dat met veel inzet. Al weer een paar jaar worden er met succes boeken verkocht aan de deur in de Friese dorpen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. De verenigingen in de dorpen, die tekenen voor de verkoop, ontvangen 25% fan de omzet. Dat is voor de meeste verenigingen een mooie bron van inkomsten. Dit jaar is er verkocht in onder andere: Boornbergum, Blauwhuis, Nij Beets, Weidum, Oudega en Berlikum.

Cadeauboek voor kinderen
Het cadeauboek voor kinderen is een vaste waarde in de wereld van de Friese boeken. Boeken fan Fryslân geeft uitgevers de gelegenheid om zo’n boek mooi en in een hoge oplage uit te geven. De presentatie en de verspreiding is in handen fan Boeken fan Fryslân. In 2018 is het cadeauboek geschreven door Hanneke de Jong en geïllustreerd door Linda de Haan. Uitgever is Bornmeer.

Kinderboekenambassadeur van Friesland
De Kinderboekenambassadeur van Friesland, in het Fries ‘Berneboekeambassadeur’ of kortweg BBA genoemd, zet zich in voor meer lees- en boekenpret in de breedste zin. De BBA brengt Friese kinderboeken en het Fries lezen en spreken onder de aandacht van een breed publiek en ze geeft de promotie, die van Friese kinderboeken in het bijzonder, een gezicht. De BBA komt graag met haar koffer vol boeken en verhalen naar jouw school, bibliotheek, boekhandel, vereniging, enzovoorts. Voor meer informatie en het uitnodigen van de BBA kijk je op www.berneboekeambassadeur.frl.

Boekenweekgeschenk met CPNB en ‘kadoboek’
In het kader van de Nationale Boekenweek is in 2018 het nationale boekenweekgeschenk van Griet Op de Beeck vertaald in het Fries door Jetske Bilker. De Friese editie verscheen in een oplage van 8000 exemplaren. In de boekenweek konden klanten kiezen tussen de Friestalige of de Nederlandstalige editie als geschenk, bij aankoop van boeken voor minimaal €12,50. Op het Boekenfeest in Zalen Schaaf, met een programma rondom de Vlaamse schrijfster en een aantal vrouwelijke Friese auteurs (Elske Schotanus, Hilda Talsma, Baukje Zijlstra, Jetske Bilker en Neeltje Bonnema), kwamen zo’n 300 mensen af.

In 2019 kreeg de samenwerking met het CPNB een vervolg met een Friese vertaling van het Boekenweekgeschenk ‘Jas van belofte’, geschreven door Jan Siebelink. Ook deze keer tekende Jetske Bilker voor de Friese vertaling. Naast de vertaling van het Boekenweekgeschenk in de Nederlandse Boekenweek, ontvingen klanten de hele maand maart tijdens de ‘Moanne fan it Fryske boek’ het oorspronkelijke kadoboek Rosmos van Willem Schoorstra bij aankoop van € 12,50 aan boeken.

Dichter fan Fryslân
Boeken fan Fryslân doet in opdracht van de provincie de begeleiding van de Dichter fan Fryslân.

Verkoop aan scholen
Het gezegde ‘kopen door te kijken’ gaat ook op voor scholen. Er worden overal in de provincie boekenkisten naar scholen gebracht. Die krijgen veertien dagen de gelegenheid om een keuze uit het aanbod te maken. De boeken die overblijven, worden weer opgehaald.

Alternatieve verkooppunten
Ieder jaar worden er alternatieve verkooppunten van Friese boeken georganiseerd. De kraampjes worden bemand door vrijwilligers die een provisie van 25% van de omzet krijgen.