©Foto: Hoge Noorden / Jacob Van Essen

Aandacht voor Friese taal en cultuur tijdens 2e editie ‘Stap de Rode Loper!’ in Leeuwarden

Boeken fan Fryslan Leren & onderwijs
17 november 2022
Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject Stap op de Rode Loper! ook dit jaar weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun docenten zijn de VIP’s in een uniek literair-cultureel avontuur. Er valt veel te zien en te beleven: theatervoorstellingen, dynamische workshops en gesprekken met populaire auteurs. In de culturele instellingen in Leeuwarden staan ruim 120 activiteiten geprogrammeerd!

Dit jaar besteedt Stap op de Rode Loper! extra aandacht aan de Friese taal en cultuur. Zo gaat Tialda Hoogeveen – onlangs uitgeroepen tot Kinderboekenambassadeur van Fryslân –met leerlingen in gesprek over haar boek Wurden fan Timo. Auteur Hilda Talsma geeft lezingen in het Fries en er zijn workshops van de bekende singer/songwriter Bruno Rummler. Marten Winters neemt de leerlingen mee in een workshop over Friese taal in de openbare ruimte. Tryater laat leerlingen spelen met de Friese taal. De musea verzorgen inspirerende workshops midden in de collectie.

De Nederlandse taal komt eveneens aan bod. Leerlingen ontmoeten young adult auteurs zoals Chinouk Thijssen, Margje Woodrow, Cis Meijer en Gideon Samson (zijn boek Zwarte zwanen is door Geart Tigchelaar in het Fries vertaald). Rappers en Spoken Word artiesten uit het hele land verzorgen interactieve workshops.

Waarom Stap op de Rode Loper!
De Onderwijsinspectie kwam onlangs met de verontrustende conclusie dat 25% van alle 15-
jarigen een leesachterstand heeft. Vmbo’ers – bijna 50% van alle leerlingen in het voortgezet
onderwijs – dreigen helemaal buiten de boot te vallen. De coronacrisis heeft ze bovendien
zwaar getroffen. Is het erg dat jongeren niet lezen? Ja! Want met lezen ontwikkel je vaardigheden die onontbeerlijk zijn om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. Bij vmbo’ers wordt thuis
vaak niet gelezen. Stap op de Rode Loper! laat leerlingen tijdens een inspirerende dag kennismaken met letteren, lezen en (Friese) taal. Alle activiteiten staan geprogrammeerd in culturele instellingen, de leerlingen maken daarmee ook kennis met een voor hen vaak onbekende culturele wereld.

Locaties
Stadsschouwburg de Harmonie, Fries Museum, Fries Verzetsmuseum, Slieker Film,
Neushoorn, Natuurmuseum Fryslân, dbieb Leeuwarden, Tresoar, Keramiekmuseum
Princessehof, Afûk, Tryater & Meeuw JTS.

Kijk ook: stapopderodeloper.nl.