Foto: argyf de Moanne

Project ‘Poetic Potatoes’ wint Piter Jellespriis 2019

Over het Fries Vrije tijd
10 december 2019
Het poëtisch uitwisselingsproject ‘Poetic Potatoes’ won gisteravond in de Orjanjezaal van het Leeuwarder stadhuis de Piter Jellespriis voor de Letteren 2019. De literaire prijs is maandag door wethouder Sjoerd Feitsma aan de stichting De Bildtse Aardappelweken aangeboden. De jury bestond uit Goffe Jensma, Kirsten van Santen en Coen Peppelenbos.

‘Even simpel als geniaal’
Poetic Potatoes is een literair uitwisselingsproject waarbij zo’n vijftig dichters van Malta en uit Friesland een ode aan de aardappel schreven. De jury schrijft in het rapport: “Het idee was even simpel als geniaal. Een zak pootaardappelen uit Friesland, uit ’t Bildt om preciezer te zijn, ging vergezeld van een gedicht in vertaling en de aardappelen die terug kwamen brachten poëzie van Malta naar Friesland. Het idee heeft ook iets grappigs en een aardser onderwerp voor de poëzie is nauwelijks denkbaar en toch leverde dit uitgangspunt boeiende poëzie op.”

Het project mengt talen, aardappelboeren, dichters en nationaliteiten door elkaar. Poetic Potatoes laat de waarde en de kracht van het lokale van de eigen culturen zien, liet de jury weten.

Parallel aan dit programma deden basisscholen op Malta en in Friesland mee door hun eigen uitwisseling. Met de aardappelgedichten werden ook gedichten van schoolkinderen meegestuurd. Daarnaast werd er een meertalig en literair lespakket aangeboden aan de basisscholen.

Samenwerking
In samenwerking met de Stichting Bildtse Aardappelweken verzorgde ‘de Moanne’ de selectie van de gedichten, de vertalingen en de dichters. In dit dossier over het project Poetic Potatoes. Dat leverde een dichtbundel van 80 gedichten en vertalingen op. De bundel is te koop in diverse boekhandels en is voor € 5,00 ook te bestellen via: info@bildtseaardappelweken.nl.

Piter Jellespriis
De Piter Jellespriis wordt om de vijf jaar uitgereikt aan een literair werk dat door de taal of door de keuze van een bepaald onderwerp dat een relatie heeft met Friesland. De winnaar ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 2.500,00 van de gemeente Leeuwarden.