Gezocht: nieuw lid expertcommissie Europees Handvest regionale en minderheidstalen

Minority languages
9 augustus 2022
In december 2022 eindigt de eerste zittingstermijn van het huidige Nederlandse lid van de Expertcommissie Regionale- en Minderheidstalen van de Raad van Europa. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kiest een lid voor de Nederlandse zetel uit een lijst van drie kandidaten die door Nederland wordt opgesteld. Belangstellenden worden uitgenodigd uiterlijk 15 augustus 2022 te solliciteren. Kijk hier voor meer informatie.