Foto: iStock

Stem op je favoriete Friese reclame

Over het Fries Vrije tijd
21 juni 2019
Tot en met 7 juli kun je weer stemmen voor de 18e Friese Televisiereclame Publieksprijs. Die wordt ieder jaar georganiseerd door de Kommisje Fryske Reklamepriis van de Ried fan de Fryske Beweging.

De drie genomineerde spotjes zijn:

– “Grutsk op ús greidefûgels”
– “De fytsesaak fan Joop Zandberg”
– “Wy hâlde fan netsjes” van Aquacell

Een keuze maken en stemmen kan op www.fryskereklamepriis.frl. Je maakt op die manier ook nog kans op een Ipad! Het doel van de Fryske Reklamepriis is om het gebruik van de Friese taal in communicatie-uitingen van bedrijven en organisaties te stimuleren.