Foto: Hoge Noorden, Jacob van Essen

Zeer geslaagde eerste bijeenkomst WikiWomen in Leeuwarden

Boeken fan Fryslan Over het Fries
17 maart 2022
In het weekeinde van 11 tot 13 maart 2022 vond de eerste partnerbijeenkomst van het WikiWomen-project plaats in Leeuwarden. Voor de vier deelnemers uit Baskenland en de drie uit Ierland was het hun eerste bezoek aan Fryslân. Naast een delegatie uit die twee landen waren ook de Friese partners, Learning Hub Friesland, Fryske Akademy-Mercator en de Afûk, aanwezig.

De eerste vergadering vond plaats in de kapel van de Blokhuispoort, nu onderdeel van Dbieb. De focus lag vooral op het delen van kennis en ervaring, maar ook op de eerste stappen die het internationale consortium de komende maanden zal zetten. ‘s Middags was er tijd voor een thematische stadswandeling over de Friese taal en cultuur en bijzondere Friese vrouwen, verzorgt door A guide to Leeuwarden. Zondagochtend werden in het Orjanjehotel nog alle inns en outs besproken betreffende het project-management en de communicatie. De partners kijken terug op een zeer geslaagd weekend en kijken uit naar de verdere samenwerking de komende drie jaar.

WikiWomen is een samenwerking met middelbare scholen en Wikipedia-organisaties uit Baskenland (Spanje) en Ierland en drie Friese kennispartners om Wikipedia in Europese minderheidstaalgebieden te gebruiken als middel om digitale geletterdheid, sociale betrokkenheid en taalvaardigheid te onderwijzen. De subsidie komt uit het ErasmusPlus-programma van de Europese Commissie, bestemd voor projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, jongerenzaken en sport.

Op de foto van links naar rechts
Bovenste rij: Simon Tubb en Anastasija Zareckyte (Learning Hub Friesland), Welmoed Sjoerdstra (Afûk), Rebecca O’Neill (Wikimedia Ireland), Faela Mhic Dhomnaill (Coláiste Oiriall), Cor van der Meer en Inge Heslinga (Fryske Akademy/Mercator), Galder Gonzalez Larrañaga (Euskal Wikilarien Kultura Elkartea).
Onderste rij: Róisín UíChuinn (Coláiste Oiriall), Mirjam Vellinga (Afûk), Edurne Agirre Iturbe (Euskal Wikilarien Kultura Elkartea), Xabier Alberdi en Lorea Corcuera (Antigua Luberri BHI).