‘Tomkes foarlêsfeest’ winnaar van de ‘Simke Kloostermanpriis 2019’

Boeken fan Fryslan Vrije tijd
8 april 2019
Het kinderboek Tomkes foarlêsfeest van de schrijfsters Auck Peanstra (1954-2016) en Riemkje Pitstra en van illustrator Luuk Klazenga, is de winnaar van de Simke Kloostermanpriis 2019, zo maakte het 'Simke Kloostermanlien' bekend. Het winnende boek is in 2016 verschenen bij Utjouwerij Afûk ter nagedachtenis aan Auck Peanstra. Zij won ook de Simke Kloostermanpriis in 1998 met haar boek Yn piama de dyk oer.

De jury, bestaande uit Sytske Eringa, Geart Tigchelaar en Gerbrich van der Meer, is unaniem in zijn oordeel. Het aanwijzen van dit boek als winnaar, zo zegt de jury, is tegelijkertijd een eerbetoon aan alle Tomke-boeken die het driemanschap vanaf 1996 heeft geschreven en geïllustreerd voor het Tomke-project, een initiatief van het ‘Platfoarm lêsbefoardering Fryslân’, bedoeld voor kinderen van twee tot vijf jaar. Daarmee kan de prijs ook worden gezien als oeuvreprijs voor de drie scheppers van het eerste uur.

De ‘Simke Kloostermanpriis’ 2019, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 5000 euro, zal op vrijdag 17 mei om 15.00 uur worden uitgereikt door de hedendaagse Dichter des Vaderlands, de Friese Amsterdammer Tsead Bruinja, in de Petruskerk in Twijzel. Voor deze dertiende editie van de ‘Simke Kloostermanpriis’ zal de oorkonde worden gemaakt door kunstenaar Lolkje van der Kooi uit Marrum.

Yllustraasje: Luuk Klazenga