We hebben een winnaar: studenten ontwikkelen nieuw Tomke-spel

Berneboeke-ambassadeur Leren & onderwijs Vrije tijd
3 december 2020
Volgend jaar zal er een nieuw Tomke-spel aangeboden worden aan peuterspeelzalen en kindercentra. Het spel is bedacht door studenten van ROC Friesland College. De afgelopen periode zijn er zo’n 50 studenten van de opleiding ‘pedagogisch werk en onderwijsassistent’ hard aan het werk geweest om dit nieuwe Tomke-spelletje te ontwikkelen. De jury heeft één groepje tot winnaar uitgeroepen: Lieke Couperus, Anne Lageveen, Marrit de Groot en Tamara Jetten mei het seizoenen bordspel. Hun spelidee zal de komende tijd verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Volgend jaar zal het spel aangeboden worden aan peuterspeelzalen en kindercentra en te koop zijn voor thuisgebruik. In 2021 wordt onze grote vriend Tomke namelijk alweer 25 jaar en dat wordt groot gevierd. Er zullen dan ook allerhande activiteiten ontwikkeld worden om er een mooi feestelijk jaar van te maken. Daarover later meer…

Lieke Couperus, Anne Lageveen, Marrit de Groot en Tamara Jetten met hun winnende idee

De winnaars met de juryleden Riemkje Pitstra (schrijfster Tomke-verhaaltjes), Luuk Klazenga (tekenaar Tomke) en Alex de Jager (directeur Afûk)

Druk overleg tussen de juryleden