Op het mbo werken studenten aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het grootste deel van de mbo-studenten blijft na het voltooien van de opleiding wonen en werken in de provincie. Uit de beroepspraktijk is de vraag naar werknemers die de Friese taal beheersen vrij groot. Daarom ontwikkelen wij in samenwerking met de mbo-opleidingen ROC Friese Poort, Friesland College en Aeres (voorheen het Nordwin College) programma’s voor taalbewustzijn en taalhouding. Daarnaast geven wij studenten de mogelijkheid om te werken aan taalvaardigheden; vaardigheden die zij kunnen inzetten in het dagelijks leven en de eigen beroepspraktijk.

Burgerschap

Onderwijs in het mbo betekent meer dan studenten alleen maar voorbereiden op hun professie. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de studenten is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het vak burgerschap speelt daar een rol bij. Meer

Taalbewustzijn in de beroepspraktijk

Uit diverse onderzoeken blijkt dat passend taalgebruik op de werkvloer zorgt voor succes. Het gaat daarbij niet alleen om de juiste woordkeus, maar vooral ook om het kiezen van de taal die het beste aansluit bij de gesprekspartner. Meer

Keuzedeel Fries

Natuurlijk kunnen mbo-studenten ook werken aan hun taalvaardigheid Fries. Aan de hand van 40 generieke lessen leren zij meer over spelling en grammatica en werken zij tegelijkertijd aan aansprekende praktijkopdrachten. Meer

Taalplan Frysk 2030

Met het Taalplan Frysk investeren wij in de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en op alle onderwijsniveau’s. Taalplan Frysk 2030 is een samenwerking van Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter. Meer weten? Kijk dan op www.taalplan.frl.