Foto: Jacob van Essen / Het Hoge Noorden

Uitreiking Gysbert Japicxpriis

6 november

De Gysbert Japicxpriis is dit jaar toegekend aan dichter Eeltsje Hettinga (Burchwert, 1955). De prijs, bestaande uit een oorkonde van 10.000 euro, wordt vandaag uitgereikt in cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. De Gysbert Japicxpriis is de hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Fries literair werk en wordt sinds 1947 uitgereikt. Hettinga ontvangt de prijs voor de gedichten die hij schreef als ‘Dichter fan Fryslân’. Lees ook het persbericht en kijk voor meer informatie op www.tresoar.nl.