Foto: Istock

De Proeftuin Meertaligheid van We the North: profiteer ervan en doe mee

Boeken fan Fryslan Minority languages Op het werk Over het Fries Vrije tijd
18 februari 2020
Op initiatief van het Ministerie van OC&W en de drie noordelijke provincies is in 2016 het programma We the North van start gegaan. Doel is om het culturele ecosysteem in het noorden te versterken door programmatische samenwerking. De 'Proeftuin Meertaligheid' is daar een onderdeel van.

Om de samenwerking tussen de verschillende instellingen en individuen die zich in het noordoosten van Nederland bezig houden met streekmeertaligheid te bevorderen, wil de Proeftuin op de eerste plaats een duurzaam cultureel netwerk opbouwen. Daarvoor is nu een zogenoemde ‘call’ uitgeschreven voor een bedrag ter waarde van € 220.000,00 waarvoor cultuurmakers uit de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland nu aanvragen in kunnen dienen. Het gaat dan om publieksvriendelijke, interprovinciale cultuurprojecten waarin streekmeertaligheid een belangrijke rol speelt. Projecten indienen kan nog tot eind februari 2020.

Kijk op http://www.wethenorth.org > proeftuinen > meertaligheid voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of download de folder Manifest streekmeertaligheid.