Durk Boer fan Albert Heijn Damwâld, foto: Praat mar Frysk

Eerste Friestalige supermarkten deze week geopend

Op het werk Over het Fries Vrije tijd
20 december 2019
In oktober deed de Afûk een oproep aan supermarktondernemers in Fryslân om het Fries in hun winkels meer zichtbaar te maken. Meerdere ondernemers hebben hierop gereageerd en naar aanleiding daarvan worden deze week de eerste twee Friestalige supermarkten officieel geopend. ‘Alles ûnder ien dak’ in Eastermar en de Albert Heijn in Damwâld zijn vanaf vrijdag 20 december op en top Fries.

Vanochtend heeft gedeputeerde Sander de Rouwe in Eastermar de Friese versie van ‘Alles ûnder ien dak’ openen. Op diezelfde dag wordt in Fryslân ook de eerste echte tweetalige Albert Heijn geopend, namelijk die in Damwâld. In beide supermarkten is de afgelopen weken hard gewerkt aan het ‘ferfryskjen’ van de winkel.

Inspiratie
Bij deze actie werd de Afûk geïnspireerd door de Duitse supermarkt EDEKA, die steeds meer winkels in Ostfriesland voorziet van tweetalige opschriften in het ‘Ostfreesk’ naast het Duits. Het bewust in de markt zetten van ‘Ostfreeske’ supermarkten was een groot succes. Er ontstond meer binding met mensen uit het dorp, er was meer aanloop uit omliggende dorpen en de toeristen vonden het bijna nog mooier dan de mensen uit de streek. Kortom: positieve reacties én een hogere omzet.

Grote meerwaarde
Supermarkt ‘Alles ûnder ien dak’ in Eastermar heeft een belangrijke functie in het dorp en de regio, zegt eigenaar Sjouke Wijnsma: “Der binne alle jierren in soad toeristen dy’t Eastermar in besite bringe. De measten fan harren fine de Fryske taal tige nijsgjirrich. Spitigernôch is it Frysk net altiten hiel sichtber. Hjir wolle wy it ferskil meitsje troch alle talige uteringen yn ús winkel dêr’t wy sels stjoer oer hawwe, te ferfryskjen. Foar ús winkel is dat fan grutte mearwearde, mar ek foar ús klanten út de regio en de toeristen.”

Een kleine stap om het Fries meer zichtbaar te maken
Durk Boer, bedrijfsleider van Albert Heijn in Damwâld: “In soad fan ús klanten prate Frysk, ús kollega’s ek, en wy roppe yn it Frysk om. It Frysk is by ús rûnom te hearren en dêrom is it in lytse stap om it Frysk ek mear sichtber te meitsjen yn ús winkel. It sjocht der prachtich út en it fielt mear eigen, wy binne dan ek benijd nei de reaksjes fan ús klanten.”

https://youtu.be/oAhcBEBXkqE